Rolcontainer Hout

Best betaalbare rolcontainer vanaf 1 stuk (houten bodem)

Rolcontainer Plastic

Best betaalbare rolcontainer vanaf 1 stuk (plastic bodem)

Tarp System

Efficiënt rolcontainer systeem om lading te zekeren

Onderhoud

Snel en flexibel rolcontainer onderhoud en onderdelen

Op al onze offertes en leveranties zijn van toepassing de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen, zoals die laatstelijk zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi, Eem- en Flevoland op 17 maart 2011 onder nummer: 40530880.

Download algemene voorwaarden